O HOK-u

Tumačenje čl. 29 Statuta HOK-a NN 21/2018