O HOK-u

Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele dopunskih sredstava udruženjima obrtnika