O HOK-u

Postupak donošenja zakona i načini utjecaja i sudjelovanja HOK-a