Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje Hrvatske obrtničke komore:

Krešimir Jušić, dipl. iur.

Zamjenik Službenika za informiranje Hrvatske obrtničke komore:

Kristina Zlodi

tel: 01/4806 666; 01/4806 635; 01/4806 653;

fax: 01/4846 610

e-mail: pristup-informacijama@hok.hr