O HOK-u

  • O HOK-u
  • Ustroj
  • Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore
ADRESA:
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Email:
hok@hok.hr

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore

Članovi Upravnog odbora jesu predsjednici Područnih obrtničkih komora po položaju i tri člana koja imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.

Skupština Hrvatske obrtničke komore na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 08. studenog 2018. godine donijela je Odluku o o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore po funkciji (mandatno razdoblje 2018.-2022.):

1 MIRZA ŠABIĆ OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB
2 DAVOR PLEŠKO OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
3 ADOLF CVANCIGER OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
4 DARKO STANKOVIĆ OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
5 MARIO MILAK OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
6 IRENA KOVAČIĆ OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
7 DALIBOR KRATOHVIL OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
8 MARKO SOKOLIĆ OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
9 ANTO BILOBRK OBRTNIČKA KOMORA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
10 JELENA IVANIŠ OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
11 STJEPAN KNEŽEVIĆ OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
12 DARKO KNEŽEVIĆ OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
13 JOSO SMOLIĆ OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
14 TOMISLAV TOMIČIĆ OBRTNIČKA KOMORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
15 ROBERT MOMIĆ OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE
16 ANTE JAKIĆ OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
17 BORIS LUKOVNJAK OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
18 GORAN GRGIĆ OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
19 IVAN GOTOVAC OBRTNIČKA KOMORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
20 STJEPAN KENJERIĆ OBRTNIČKA KOMORA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

 

Skupština Hrvatske obrtničke komore na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 08. studenog 2018. godine donijela je odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore po prijedlogu Predsjednika:

1 VILIM BUJEVIĆ SPLIT
2 DARKO SERTIĆ RIJEKA
3 MILJENKO VUK ZAGREB

humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.