O HOK-u

  • O HOK-u
  • Ustroj
  • Potpredsjednici Hrvatske obrtničke komore

Potpredsjednici Hrvatske obrtničke komore

Predsjedništvo je savjetodavno izvršno tijelo Komore i ima 9 članova. Čine ga pet potpredsjednika, predsjednik Odbora za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava, predsjednik Odbora za financije i proračun, predsjednik Odbora za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove i glavni tajnik. Skupština imenuje i razrješava pet potpredsjednika, a na prijedlog predsjednika. Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obnašanju njegove dužnosti.

Potpredsjednici Hrvatske obrtničke komore - 5 - (mandat 2022.-2026.)

1 ADOLF CVANCIGER OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
2 JELENA IVANIŠ OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
3 EMIL PRISKIĆ OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
4 JOSO SMOLIĆ OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5 ANTUN TROJNAR OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.