O HOK-u

  • O HOK-u
  • Ustroj
  • Predsjednik Hrvatske obrtničke komore

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa Hrvatsku obrtničku komoru u suradnji s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske, te ostalim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore u mandatu 2022.-2026. je Dalibor Kratohvil


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.