O HOK-u

  • O HOK-u
  • Ustroj
  • Odbor za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove
ADRESA:
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Email:
hok@hok.hr

Odbor za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove

Odbor za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove

1 DARKO STANKOVIĆ   PRED
2 MARIJAN KARLOVIĆ   POTP
3 FRANJO TURK   CLAN
4 ANDREJA BUKŠA   CLAN
5 PREDRAG BANDA   CLAN
6 HRVOJE BIOŠIĆ   CLAN
7 MARIO KAMALIĆ   CLAN