O HOK-u

  • O HOK-u
  • Propisi
  • Podzakonski akti > obrazovanje

Podzakonski akti -> obrazovanje

Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (NN 22/02)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_03_22_517.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (NN 28/09)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_28_614.html

Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_07_88_1466.html

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_42_1419.html

Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju (NN 107/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2010.html

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju (NN 107/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2011.html

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN 107/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2012.html

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 107/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2013.html

Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu (NN 107/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2014.html

Programi majstorskih ispita (NN 102/95, 25/96, 125/97, 17/02, 5/04, 10/06, 146/09)

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=1995&broj=102&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=1996&broj=25&rpp=10&str=1&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=1997&broj=125&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2002&broj=17&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2004&broj=5&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2006&broj=10&rpp=10&str=1&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2009&broj=146&rpp=10&str=1&qtype=1&pretraga=da

Programi ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 101/95, 5/04)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_101_1676.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_146.html

Programi obrazovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta (NN 136/03, 112/04, 167/04, 178/04, 68/05, 6/07, 80/07, 86/07, 96/11, 101/11)

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2003&broj=136&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2004&broj=112&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2005&broj=68&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2004&broj=167&rpp=10&str=1&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2004&broj=178&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2007&broj=80&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2007&broj=86&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2007&broj=6&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2011&broj=101&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=1&godina=2011&broj=96&rpp=10&qtype=1&pretraga=da


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.