O HOK-u

  • O HOK-u
  • Propisi
  • Kodeks HOK-a za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i funkcij...
ADRESA:
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Email:
hok@hok.hr

Kodeks HOK-a za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i funkcije računovodstva