Novosti

  • Novosti
  • Turistički vodiči, prevoditelji i informatičke djelatnosti mogu se registrirati ...

Turistički vodiči, prevoditelji i informatičke djelatnosti mogu se registrirati kao obrt


Pojašnjenjem Porezne uprave riješena nedoumica o obavljanju određenih djelatnosti u obrtu

 

Proteklih nekoliko godina obrtnici su se susretali s teškoćama kod registracije nekih djelatnosti poput djelatnosti turističkih vodiča, prevoditelja ili programera, pri čemu su dobivali upute kako se te djelatnosti ne mogu registrirati i obavljati kao obrt, nego samo kao slobodna zanimanja. 
Sve se češće događalo da su osobe koje su se po propisanom postupku javile u neke od ureda za gospodarstvo dobile usmenu uputu kako za djelatnost prevoditelja, turističkih vodiča, pa čak i u informatičkoj djelatnosti, ne mogu zatražiti upis u Obrtni registar. 
Suradnjom s Poreznom upravom i dobivenim pojašnjenjem poreznih propisa nejasnoće su razriješene, pa takvih problema i prepreka za registraciju u budućnosti više ne bi trebalo biti.

Naime, Hrvatska obrtnička komora na sastanku s predstavnicima Ministarstva financija, Porezne uprave – Središnji ured, zatražila je službeno očitovanje u vezi ove problematike.

Porezna uprava u pisanom je mišljenju s osnove poreza na dohodak i Zakona o porezu na dohodak potvrdila da način oporezivanja od strane Porezne uprave ovisi o vrsti odobrenja za obavljanje djelatnosti. Pri tome se porezni propisi primjenjuju na oporezivanje jer Porezna uprava ne izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti odnosno ne provodi njihovu statusnu registraciju.
Tako se fizička osoba registrirana kao obrt pri nadležnom uredu za gospodarstvo oporezuje kao obrt. Kao slobodno zanimanje oporezuju se one djelatnosti koje fizička osoba obavlja na temelju odobrenja izdanog od strane pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno druge organizacije i tijela, koje su osobe po toj osnovi obvezno osigurane ili koje se temeljem obavljanja takvih djelatnosti upišu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.
Time je vrlo jasno dano tumačenje poreznih propisa koji se primjenjuju kod oporezivanja dohotka u odnosu na već registrirani subjekt poslovanja te se isti ne mogu i ne smiju primjenjivati kao uvjet za registraciju obrta. 
Ovo je izuzetno važno u slučaju kada se takvim postupanjem onemogućavala registracija povoljnijeg oblika poslovanja (obrt) te su se pogrešnim razvrstavanjem dodatnim davanjima opteretile određene djelatnosti.

Nažalost, kada je riječ o sudskim tumačima, prepreke za otvaranje obrta propisane su Zakonom o sudovima i Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, koji obavljanje ove djelatnosti omogućavaju pravnim osobama, a fizičkim osobama samo u obliku slobodnog zanimanja bez registracije obrta.Preuzimanja

Naziv datoteke
Odgovor_PU_0.pdf 140.16 KBInformacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.