Novosti

  • Novosti
  • Prijavite se na webinar i upoznajte se s prijedlozima za podizanje kvalitete pro...

Prijavite se na webinar i upoznajte se s prijedlozima za podizanje kvalitete provedbe majstorskih ispita


U sklopu Erasmus+ projekta Master 4.1: unaprjeđenje majstorskih ispita Hrvatska obrtnička komora je zajedno sa partnerima izradila Metodologiju za osiguranje kvalitete provedbe majstorskih ispita te Kodeks ponašanja za članove ispitnih komisija za majstorske ispite.

Kako bi s novostima upoznali članove ispitnih komisija, kandidate na majstorskim ispitima te sve ostale zainteresirane, Hrvatska obrtnička komora organizira webinare na kojima će predstaviti izrađene dokumente.

19. i 22. travnja 2024. godine s početkom u 13 sati održavaju se webinari na kojima će biti i predstavljena Metodologija za osiguranje kvalitete provedbe majstorskih ispita.

29. i 30. travnja. 2024. godine s početkom u 9 sati održavaju se webinari na kojima će biti predstavljen Kodeks ponašanja za članove ispitnih komisija za majstorske ispite.

Webinari će trajati do 40 minuta, a prijaviti se možete preko poveznica:

Webinar Metodologija 19.4.2024.   

Webinar Metodologija 22.4.2024.  

Webinar Kodeks 29.4.2024.    

Webinar Kodeks 30.4.2024.     

 

Foto: Freepik
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.