Novosti

  • Novosti
  • Pozivni natječaj za nabavu logotipa za projekt “eDelivery Network for Croatian C...

Pozivni natječaj za nabavu logotipa za projekt “eDelivery Network for Croatian Crafts”


Hrvatska obrtnička komora za projekt “eDelivery Network for Croatian Crafts”, INEA/CEF/ICT/A2020/2306539; 2020-HR-IA-0089, sufinanciran Instrumentom Europske unije za povezivanje Europe, prikuplja ponude za nabavu logotipa.

Opis predmeta nabave

Izrada idejnog rješenja logotipa: flat dizajn loga sukladno predodređenim primarnim i sekundarnim bojama; vektorizirani logo; raster dokumenti visoke rezolucije za web.

Datum dostave ponude

 12. 11. 2021.

  • (zaprimljeno u poštanskim uredima do 13,00 sati s datumom 12. 11. 2021.) u zatvorenim kovertama s naznakom:

     NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU LOGOTIPA za projekt “eDelivery Network for Croatian Crafts, INEA/CEF/ICT/A2020/2306539; 2020-HR-IA-0089”

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

  • osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
  • putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:

  • u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave
  • rok valjanosti ponude je 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Kontakt za dodatne informacije o pozivnom natječaju:

Mirna Krasić

E: mirna.krasic@hok.hr ili hok@hok.hr

T: 01 4806 693 ili 01 4806 666

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost partnera DB Informatike i HOK-a i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

EU_logo_edelivery
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.