Novosti

  • Novosti
  • Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka


U „Narodnim novinama“ broj 115/2023 od 6. listopada 2023. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine.

Obavještavamo sve zainteresirane podnositelje da Pravilnik stupa na snagu 14. listopada 2023. godine. Rok za podnošenje zahtjeva završava 28. listopada 2023. godine.

Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju na obrascu Zahtjeva za potporu.

Preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Potpora za male mljekare“.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj prilaže:

  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ako ih ima)

Obrasce Zahtjeva te Izjave objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju za svojim službeni stranicama: https://www.apprrr.hr/program-potpore-malim-mljekarama-za-nadoknadu-troskova-sabiranja-mlijeka/

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Zbog iznimno velikog povećanja cijene goriva, subjekti u sabiranju i transportu mlijeka dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Foto: pixabay.com
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.