Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za Voditelja službe za financijsko računovodstvene poslove

Natječaj za Voditelja službe za financijsko-računovodstvene poslove


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Voditelj Službe za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž), 1 izvršitelj/ica s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • organizacija rada Službe za financijsko-računovodstvene poslove
 • izrada i/ili kontrola mjesečnog PDV obračuna
 • izrada tromjesečnih izvještaja za potrebe rada Nadzornog odbora
 • izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna sukladno zakonskim propisima
 • izrada Financijskog plana te predstavljanje istog tijelima HOK-a (Odbor za financije, Predsjedništvo, Upravni odbor, Skupština)
 • izrada Izmjena i dopuna Financijskog plana te predstavljanje istog tijelima HOK-a (Odbor za financije, Nadzorni odbor, Predsjedništvo, Upravni odbor, Skupština)
 • usklađivanje sa stanjima Porezne uprave, za HOK i za komorski doprinos
 • predlaganje i izrada dokumenata kojima se olakšava poslovanje JKS-a (šprance za financijska izvješća, vodič za rad članova Nadzornog odbora i sl.)
 • sudjelovanje u radu nacionalnih vijeća, radnih grupa i tijela u koje ga imenuju tijela HOK-a
 • suradnja sa odabranim revizorom (dostava tražene dokumentacije te obrazloženja provedenih knjiženja)
 • suradnja sa poreznim nadzorom
 • priprema i organizacija edukacija, savjetovanja, seminara i tečajeva u svrhu stručnog usavršavanja zaposlenika, radnih tijela u JKS-u, članova HOK-a.

Minimalni uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) – 3 g. radnog iskustva ili preddiplomski sveučilišni studij ili trogodišnji stručni studij (VŠS) – 8 g. radnog iskustvaaktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na PC-u
 • poznavanje odgovarajućih propisa
 • izražena sposobnost samostalnog i konstruktivnog iznalaženja rješenja
 • sposobnost učinkovite i jasne komunikacije
 • iskustvo u računovodstvu neprofitnih organizacija
 • iskustvo u praćenju projekata
 • aktivno znanje rada na računalu

Obavezne kompetencije:

 • odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
 • informatička pismenost
 • izražene organizacijske vještine
 • izražene vještine koordiniranja i vođenja srednje velikog tima
 • otvorenost i društvenost
 • spremnost na timski rad
 • spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

Prednost:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • iskustvo rada na složenijim projektima
 • VSS - ekonomskog smjera

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa elektroničke pošte na koju se šalju ponude:

hok@hok.hr

Rok za dostavu ponude:

30.06.2024.

Uvažit će se prijave zaprimljene najkasnije 30.06.2024. godine.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.