Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za Voditelja Odjela za organizaciju rada cehova HOK a

Natječaj za Voditelja Odjela za organizaciju rada cehova HOK-a


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Voditelj Odjela za organizaciju rada cehova (m/ž), 1 izvršitelj/ica s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • organiziranje i koordiniranje rada Odjela
 • iniciranje izrade i pripreme izmjena propisa iz područja djelokruga rada Odjela
 • organiziranje i provedba sjednica cehova, sekcija i odbora HOK-a
 • pružanje stručne pomoći i savjeta iz djelokruga rada Odjela,
 • suradnja sa stručnim institucijama, tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada odjela, kao i stručnim institucijama i komorama u zemlji i inozemstvu, u dogovoru s Komorskim uredom,
 • uspostavljanje kontakata s tijelima EU, međunarodnim i EU poslovnim i savjetodavnim organizacijama,
 • sudjelovanje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata u vezi sa cehovskim radom,
 • zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava,
 • praćenje gospodarskih prilika, analiziranje stanja u gospodarstvu s naglaskom na obrtništvo,
 • priprema analiza i izvješća o gospodarstvu u zemlji i inozemstvu,
 • sudjelovanje u predlaganju mjera ekonomske politike i oblikovanju gospodarskog sustava Republike Hrvatske.

Minimalni uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) – 5 g. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na PC-u

Obavezne kompetencije:

 • odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
 • informatička pismenost
 • izražene organizacijske vještine
 • izražene vještine koordiniranja i vođenja srednje velikog tima
 • izražene komunikacijske vještine
 • otvorenost i društvenost
 • spremnost na timski rad
 • spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

Prednost:

 • iskustvo rada na složenijim projektima
 • VSS - ekonomskog ili pravnog smjera
 • iskustvo vođenja tima do 10 ljudi

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE NA KOJU SE ŠALJU PONUDE:

hok@hok.hr

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

29.06.2024.

Uvažit će se prijave zaprimljene elektroničkom pristigle najkasnije dana 29.06.2024. s naslovom elektroničke poruke:

Ponuda za radno mjesto Voditelj Odjela za organizaciju rada cehova

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.