Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za radno mjesto Savjetnika za zakonodavstvo (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Savjetnika za zakonodavstvo (m/ž)


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Savjetnik za zakonodavstvo (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • izrađivanje nacrta normativnih akata (statut, pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) te iniciranje donošenja izmjena i dopuna postojećih, kao i donošenje novih normativnih akata HOK-a;
 • pružanje stručne pravne pomoći članovima HOK-a u ostvarivanju zadataka HOK-a;
 • pružanje pravne pomoći te savjetovanje u pripremi sjednica Skupštine, Upravnog odbora, Predsjedništva ,Odbora za praćenje i razvoj komorskog sustava i Statut te izrađuje odluke i druge akte koje ova tijela donose;
 • sastavljanje ugovora HOK-a s gospodarskim i drugim subjektima u zemlji i inozemstvu;
 • sastavljanje odluka o izboru, imenovanjima i razrješenjima članova tijela  i radnih tijela HOK-a;
 • pravna pomoć u izradi odluka i provođenju izbora za tijela HOK-a;
 • pravna pomoć odjelima i službama unutar Komorskog sustava;
 • sastavljanje ugovora o radu zaposlenika Ureda predsjednika i Komorskog ureda HOK-a;
 • praćenje promjena u zakonodavstvu Republike Hrvatske te slijedom toga i usuglašavanje rada HOK-a;
 • uspostavljanje kontakata s tijelima državne vlasti i državne uprave u zakonodavnoj proceduri;
 • praćenje zakonodavne aktivnosti tijela državne uprave;
 • pripremanje inicijative za donošenje i izrađivanje nacrte propisa kojima se uređuje obrtništvo i poduzetništvo;
 • pokretanje i organiziranje aktivnosti te pružanje stručne pomoći članicama Komore u pitanju zakonodavnog uređenja obrtništva;
 • pružanje stručne pomoći organima i tijelima HOK-a i upozoravanje na odgovarajuće zakonske i druge propise;
 • pružanje savjeta u vezi s pravnim propisima

UVJETI

Minimalni uvjeti:

 • VSS - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, magistar/ra prava
 • potrebno najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima
 • položen pravosudni ispit
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)
 • aktivno znanje rada na PC-u

Obavezne kompetencije:

 • odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
 • informatička pismenost
 • izražene organizacijske vještine
 • otvorenost i društvenost
 • spremnost na timski rad
 • spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

Prednost:

 • radno iskustvo na sličnim poslovima
 • iskustvo rada na složenijim projektima

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju i potvrde o položenom pravosudnom ispitu te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

29. 3. 2023.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 29.03.2023. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Savjetnik za zakonodavstvo

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim za natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.