Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za radno mjesto Savjetnika za protokol i odnose s javnošću (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Savjetnika za protokol i odnose s javnošću (m/ž)


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Savjetnik za protokol i odnose s javnošću (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • priprema i organizacija protokolarnih aktivnosti događanja HOK-a;
 • savjetovanje pri organiziranju događanja u HOK-u, kao i pri organizaciji ostalih događanja, kako bi se uklopile i aktivnosti upravljanja protokolom;
 • sudjelovanje u organizaciji medijskih aktivnosti i radu press centra na tradicionalnim godišnjim manifestacijama HOK-a;
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi prethodno dogovorene strategije nastupa dužnosnika i djelatnika HOK-a u javnosti;
 • osmišljavanje i priprema javnih nastupa predsjednika HOK-a;
 • praćenje predsjednika HOK-a pri obavljanju protokolarnih aktivnosti;
 • fotografiranje predsjednika HOK-a pri obavljanju protokolarnih aktivnosti u svrhu promocije;
 • fotografiranje događanja HOK-a u svrhu promocije na prethodno dogovorenim komunikacijskim kanalima HOK-a;
 • fotografiranje ostalih dužnosnika HOK-a u skladu s prethodnim dogovorom s Uredom predsjednika HOK-a;
 • osmišljavanje komunikacije za internetsku stranicu i društvene mreže o aktivnostima predsjednika HOK-a;
 • osmišljavanje komunikacije za internetsku stranicu i društvene mreže o aktivnostima i radu Službi/odjela HOK-a;
 • osmišljavanje komunikacije za internetsku stranicu i društvene mreže o aktivnostima ostalih dužnosnika HOK-a;
 • sudjelovanje u pisanju priopćenja za javnost vezanih uz aktualnosti i događanja u komorskom sustavu;
 • pripremanje i vođenje konferencije za novinare, u dogovoru s predsjednikom i Glavnom tajnicom, po potrebi;
 • održavanje kontakata s osobama zaduženim za upravljanje protokolarnim aktivnostima ostalih organizacija i institucija;
 • predlaganje i sudjelovanje u pripremanju tema za medije i ostale komunikacijske kanale HOK-a;
 • sudjelovanje u pripremi odgovora na medijske upite po potrebi;
 • ažuriranje vijesti i ostalih rubrika na web stranici HOK-a u dogovoru s ostalim odjelima i službama;
 • uređivanje promotivnih izdanja HOK-a;
 • organiziranje prikupljanja materijala za objavljivanje u dogovoru s voditeljima odjela i službi te područnim obrtničkim komorama.

UVJETI

Minimalni uvjeti:

 • VSS; fakultet društvenog usmjerenja
 • Napredno znanje s Microsoft programskim paketima
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

Obavezne kompetencije:

 • znanja o pravilima i načinima usmenog i pismenog komuniciranja s različitim javnostima;
 • razvijena pismenost u standardnoj varijanti hrvatskoga jezika;
 • znanje o poslovnom bontonu verbalne i neverbalne komunikacije u različitim kontekstima;
 • sposobnost aktivnog slušanja i jasnog prenošenja informacija;
 • visoko razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • komunikacija u izvanrednim situacijama;
 • informatička pismenost;
 • organizacijske sposobnosti;
 • otvorenost i društvenost; kreativnost

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

29. 3. 2023.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 29.03.2023. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Savjetnik za protokol i odnose s javnošću

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim za natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.