Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za računovođu u službi za financijsko računovodstvene poslove HOK a

Natječaj za računovođu u službi za financijsko-računovodstvene poslove HOK-a


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Knjigovođa u Službi za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž), 1 izvršitelj/ica s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • zaprimanje knjigovodstvenih isprava
 • kontroliranje zakonske, formalne i računske ispravnosti knjigovodstvenih isprava
 • likvidiranje knjigovodstvenih isprava, kontiranje i knjiženje
 • izrada temeljnica i knjiženje svih poslovnih događaja
 • izrada obračuna plaća, bolovanja i ostalih naknada za zaposlenike
 • obračun naknada članovima tijela HOK-a, isplata istih
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara te isplata istih
 • obračunavanje putnih naloga zaposlenika i članova tijela te isplata istih (putni troškovi, dnevnice, naknada za prijevoz i sl.) te vođenje evidencije o eventualnim isplatama akontacija
 • obračun kamata
 • izrada potvrda i uvjerenja o evidencijama koje vodi Služba
 • usklađivanje analitičkih i sintetičkih konta
 • usklađivanje obveza i potraživanja
 • sustavno pohranjivanje i čuvanje dokumentacije
 • ispostavljanje opomena kupcima koji kasne sa plaćanjima ili za druga potraživanja HOK-a
 • komunikacija sa Službom za pravne poslove i dostava potrebne dokumentacije za pokretanje postupka naplate potraživanja
 • vođenje blagajne za HOK i za Maticu (podizanje gotovine za potrebe blagajničkog poslovanja, isplate iz blagajne na temelju likvidiranog dokumenta, briga o blagajničkom maksimumu, polog gotovine na račun prema potrebi)
 • obavljanje platnog prometa za HOK, Maticu i pričuvu (u valuti EUR i u stranoj valuti)
 • vanbilančna evidencija poslovanja pričuve
 • praćenje i provedba odluka tijela HOK-a u vezi s područjem rada Službe
 • primanje i čuvanje određenih vrijednosti (pečat, žig sa grbom RH i sl.).

MINIMALNI UVJETI:

 • SSS – 1 g. radnog iskustva
 • upravna, ekonomska škola ili gimnazija
 • iskustvo u računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno znanje rada na računalu

OBAVEZNE KOMPETENCIJE:

 • odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
 • informatička pismenost
 • izražene organizacijske vještine
 • izražene vještine koordiniranja i vođenja srednje velikog tima
 • otvorenost i društvenost
 • spremnost na timski rad
 • spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

PREDNOST:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • iskustvo rada na složenijim projektima

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE NA KOJU SE ŠALJU PONUDE:

hok@hok.hr

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

29.04.2024.

Uvažit će se prijave zaprimljene elektroničkom pristigle najkasnije dana 29.04.2024. s naslovom elektroničke poruke:

Ponuda za radno mjesto Knjigovođa u Službi za financijsko-računovodstvene poslove

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.