Novosti

 • Novosti
 • Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK a na 24. Međunarodnom s...

Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK-a na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023.


lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

Pozivaju se hrvatski obrtnici i poduzetnici da iskoriste prigodu i prezentiraju svoje proizvode i usluge u organizaciji i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023. koji će se održati od 2. do 6. svibnja 2023. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 700 izlagača iz preko 20 država, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, prehrambena industrija, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja...

Ovogodišnja zemlja partner sajma u Mostaru je Izrael, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki.

Pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2022. godine:

 • oko 700 izlagača
 • paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
 • 26 država na sajmu
 • oko 40.000 posjetitelja
 • preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane za sajamsku izložbu u 2023. godini:

Naziv sajma: 24. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2023

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 2. - 6. 5. 2023.,10,30 – 18,30 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.com, www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, dežurnu osobu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, s logistikom nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje za članove HOK-a od 50% iznosi 79,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 98,75 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 158,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 197,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, ali u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

 1. prijavu – obavezno navesti potreban namještaj na štandu,
 2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koja se šalje na sajam,
 3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 31. 3. 2023. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala:

 • u Hrvatsku obrtničku komoru na adresu: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,
 • putem telefaksa: 01/48 46 610 ili
 • putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istumože osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se javiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat i/ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Prijavne materijale i uvjete nastupa na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023. godine možete pronaći na dnu ove stranice.               Preuzimanja
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.