Novosti

  • Novosti
  • Licenciranje za provedbu naukovanja

Licenciranje za provedbu naukovanja


lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

U tijeku su upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. U ovom članku pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u pripremi i provedbi naukovanja.

Što to znači da je obrt licenciran? Kako se može ishoditi licencija?

Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) za prijam naučnika na naukovanje podnosi se područnoj obrtničkoj komori u županiji u kojoj je sjedište obrta, odnosno pravne osobe. Obrazac zahtjeva koji se podnosi te svi ostali potrebni obrasci mogu se dobiti u područnoj obrtničkoj komori ili preuzeti s internetske stranice HOK-a: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika).

Za mentora:

2. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osoba koje izvode naukovanje: presliku majstorske diplome ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju (preslika);

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika);

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

5. suglasnost za traženje podataka;

6. potvrdu Suda časti HOK-a;

7. presliku osobne iskaznice.

Područna obrtnička komora zatim obavlja sljedeće propisane zadaće:

  • prosljeđuje obavijest Inspektoratu rada kako bi inspektor zaštite na radu pregledao radionicu i utvrdio udovoljava li svim potrebnim uvjetima koji se odnose na zaštitu na radu,
  • nakon dobivenog pozitivnog mišljenja, u vašu radionicu doći će komisija za licenciranje čija je zadaća utvrditi udovoljavate li svim propisanim uvjetima,
  • ako komisija utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, Hrvatska obrtnička komora izdat će vam dozvolu (licenciju) za prijam naučnika na naukovanje.

Licencija će vam osigurati da budete evidentirani u evidenciji licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK i koja je objavljena na internetskoj stranici HOK-a, područnih obrtničkih komora i aplikaciji e-naukovanje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi svaki učenik koji traži mjesto za naukovanje mogao doći do vas.

Po jednom mentoru možete na naukovanje primiti do šest učenika pod uvjetom da najviše troje učenika naukovanje obavlja istovremeno.

Nakon što ste donijeli odluku o tome kojeg ćete naučnika uzeti na naukovanje, prije nego učenik započne svoje naukovanje dužni ste s njim, odnosno njegovim roditeljem ili skrbnikom sklopiti Ugovor o naukovanju.

Ako niste u mogućnosti osigurati 70% propisanih sadržaja praktične nastave, ali možete osigurati između 50% i 70% propisanih sadržaja praktične nastave svejedno možete dobiti licenciju pod uvjetom da sklopite Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Tada će vam Komora izdati licenciju za zajedničku provedbu naukovanja. Ugovor o naukovanju naučnik u tom slučaju sklapa s oba mjesta na kojima obavlja naukovanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.