Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za administratora u Uredu predsjednika

Natječaj za administratora u Uredu predsjednika


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrator u Uredu predsjednika (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na određeno 6 (šest) mjeseci.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • komuniciranje sa zaposlenicima, članovima HOK-a, javnošću i drugim organizacijama,
 • pružanje opće administrativne podršku Predsjedniku i Glavnom tajniku,
 • upravljanje dokumentacijom, sastavljanje izvješća, pripremanje materijala za sastanke, održavanje baze podataka i slično,
 • snimanje i vođenje zapisnika (transkripata i skraćenih zapisnika) i izrađivanje bilješki sa sjednica tijela i radnih tijela HOK-a te radnih sastanaka (kolegija i sl.),
 • obrađivanje, unašanje i ažuriranje podataka o obrtnicima korisnicima usluga Odjela i Službi,
 • obavljanje poslova vezanih uz organizaciju sjednice i sastanaka (rezervacija dvorane, ispis materijala, fotokopiranje, otprema poziva i materijala)
 • razvrstavanje i evidentiranje dokumentacije i sastavljanje bilješki i podsjetnika za Predsjednika i Glavnog tajnika.

Minimalni uvjeti:

 • SSS – 1 g. radnog iskustva
 • komunikacijske vještine
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • pisanje po diktatu
 • aktivno znanje rada na PC-u

Obavezne kompetencije:

 • odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
 • informatička pismenost
 • izražene organizacijske vještine
 • otvorenost i društvenost
 • spremnost na timski rad
 • spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

10.04.2024.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10.04.2024. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za rano mjesto Administrator u Uredu predsjednika

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.