Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za nabavu grafičkog oblikovanja vizualnog identiteta i pripreme za tisa...

Natječaj za nabavu grafičkog oblikovanja vizualnog identiteta i pripreme za tisak promotivnih materijala


Natječaj za nabavu grafičkog oblikovanja vizualnog identiteta i pripreme za tisak promotivnih materijalaHrvatska obrtnička komora, za projekt  Erasmus+ Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820, prikuplja ponude za grafičko oblikovanje vizualnog identiteta i pripremu za tisak promotivnih materijala.

Opis predmeta nabave

Grafičko oblikovanje vizualnog identiteta sadrži izradu

 • vizualnog identiteta projekta (oblikovanje idejnog rješenja i razrada odabranog rješenja)
 • knjige standarda projekta
 • logotipa (definiranje u digitalnom formatu)
 • predložaka za Word, PowerPoint, newsletter (razrada na zadane formate), letak A4 (trodijelni) i plakat B2

Priprema za tisak promotivnih materijala sadrži

 • pripremu za tisak za letak A4 i plakat B2

Količina: 1 komad

NAPOMENA: Ponuda treba sadrži sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude
31.10.2019.

 • u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU GRAFIČKOG OBLIKOVANJA VIZUALNOG IDENTITETA I PRIPREME ZA TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA  za projekt Erasmus+ Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

 • osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
 • putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

 • cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om
 • cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača
 • u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave
 • rok valjanosti ponude je 60 dana.

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se:

Nevena Kurteš
Tel: 01/48 06 609
e-mail: nevena.kurtes@hok.hr i hok@hok.hr

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak
Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651
e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

Eu Flag co founded
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.