25.02.2014.

Najam dvorana u zgradi Matice hrvatskih obrtnika

Izdvajamo

Kontakt za upite: + 385 1 4806 666, e-mail: dvorane@hok.hr 

Najam dvorana u zgradi Matice hrvatskih obrtnika