Novosti

  • Novosti
  • Nakon medijskog istupa predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dragutina Ranogajc...

Nakon medijskog istupa predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dragutina Ranogajca stigla odluka o slobodnom kretanju vozača


Javni istup i traženje predsjednika Hrvatske obrtničke komore, Dragutina Ranogajca, rezultirao je objavom načina postupanja s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom COVID-19 ili bile u kontaktu sa oboljelima od COVID19 virusa od strane Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Posebno je značajno što je utvrđeno postupanje s vozačima i to na način da se nanese što manja šteta gospodarstvu. Točku 1e. predmetnog postupanja donosimo u cijelosti:   

• Granični sanitarni inspektor i/ili sanitarni inspektor Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata  će nakon provedenog anketiranja putem upitnika, a time i potvrde da nisu bolesni i da nisu bili u kontaktu s oboljelim od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) izdati rješenje o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru.

• Nad tim osobama provodi se zdravstveni nadzor na način da se temeljem rješenja jave teritorijalno nadležnom epidemiologu, prema mjestu stanovanja ako je hrvatski državljan, a prema mjestu obavljanja utovara/istovara u Hrvatskoj ako je stranac. Ako se osoba ne javi sama epidemiologu, epidemiolog će kontaktirati osobu na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata.

• Zdravstveni nadzor ovih osoba nema vremensko ograničenje, tj. traje cijelo vrijeme dok se područje u koje osoba vozi poslom ili iz kojega osoba dolazi poslom, smatra područjem zahvaćenim epidemijom COVID-19 bolesti. Provodi se na način da epidemiolog u prvom kontaktu objasni osobi mjere čuvanja zdravlja u zahvaćenom području i mjere smanjenja rizika od širenja eventualne infekcije na osobe u kontaktu u Hrvatskoj te obavezu javljanja u slučaju razvoja bolesti. 

• Osobi se jasno da do znanja da u slučaju bilo kakvih znakova bolesti dišnih puteva mora ostati kod kuće i javiti se teritorijalno nadležnom epidemiologu telefonom. 

 
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.