SERVER MARK D.O.O.

SERVER MARK D.O.O.

Pogodnost:

  • popust od 15 % na kontrolne vage
  • popust od 15 % na trgovačke vage
  • popust od 15 % na vage brojalice
  • popust od 15 % na SharpX dijamantne oštrače noževa
  • popust od 15 % na vage etiketirke osim modela modela SM-120 Linerless na koji se odobrava popust od 20 %
  • popust od 10 % na platformske vage
  • popust od 5 % na strojeve za zamatanje-vaganje-etiketiranje
  • popust od 5 % na fiskalne vage/kase (uključen software za fiskalizaciju)
  • popust od 10 % na uslugu baždarenja do tri vage, a iznad tri vage 15 %
  • popust od 10 % na usluge servisa

Napomena: iz pogodnosti se isključuju obrti koji se bave servisom i prodajom vaga

Kontakt: 01 3860 048

Server Mark d.o.o.  je od osnutka 1994. godine ekskluzivni uvoznik “DIGI” proizvoda  za Hrvatsku. Djelatnosti tvrtke su prodaja i servis trgovačkih, kontrolnih, fiskalnih vaga te vaga za etiketiranje u trgovini i industriji, distribucija potrošnog materijala, termo etiketa i svega što ide uz prodanu opremu. Tvrtka nudi i servisnu podršku i popravak u servisu elektronike, instalaciju IT opreme, povezivanje vaga i uređaja u sisteme te ovjeravanje (baždarenje) vaga u laboratoriju za masu, razreda točnosti II i III. Tehničku podršku koju pruža proizvođač Server Mark d.o.o. prenosi  na naše područje i na taj način svim korisnicima osigurava kontinuiranu, kvalitetnu i brzu uslugu. Laboratorij tvrtke je opremljen sa svom potrebnom opremom koju propisuje zakon.

www.server-mark.hr

Više o Sporazumu o suradnji