SELECT POSREDOVANJE

SELECT POSREDOVANJE

Pogodnost:

Davatelj usluge omogućuje članovima Komore besplatno pružanje usluga posredovanja u osiguranju koje se odnose na pomoć pri odabiru rizika za osiguranje imovine članova Komore i njihovih djelatnika, sklapanju ugovora u osiguranju, ali i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno rješavanju šteta sklopljenih posredovanjem Davatelja usluge.

Kontakt: 091 1221 808
                 info@select-posredovanje.hr

Tvrtka Select posredovanje d.o.o. registrirana je za posredovanje u osiguranju svih potrebnih rizika. Trenutno ima potpisane ugovore sa 12 osiguravajućih kuća u Republici Hrvatskoj pa  svojim klijentima omogućuje odabir najkvalitetnijeg osigurateljnog pokrića sukladno njihovim potrebama.
Članovima Hrvatske obrtničke komore tvrtka besplatno pruža savjetovanje prilikom odabira vrste, načina i svote osiguranja te ostvarenja svojih prava iz ugovora o osiguranju prilikom eventualne štete.

www.select-posredovanje.hr

Više o Sporazumu o suradnji