NARODNE NOVINE d.d.

Narodne Novine

Pogodnost:

  • Popust od 15 % na kupnju uredskog i / ili školskog pribora
  • Popust od 15 % na kupnju unificiranih tiskanica
  • Popust od 15 % na kupnju informatičkog pribora i potrošnog materijalau prodavaonicama Narodnih novina d.d. (popust se ne odnosi na biljege, mjenice, e-bonove, školske udžbenike te na objavu oglasa u Službenom listu RH)

Kontakt:

Adrese prodavaonica Narodnih novina d.d. nalaze se na:
www.nn.hr/hr/komercijala/trgovacka-mreza/#maloprodaja

Narodne novine d.d. lider su na hrvatskom tržištu uredskog i školskog pribora. Nude sve što je potrebno za poslovanje tvrtki svih veličina: od malog potrošnog uredskog materijala preko registratora, fotokopirnog papira i tonera do uništavača papira i svega ostalog. Tvrtka nudi mogućnost sklapanja poslovnog ugovora te besplatne dostave.

www.nn.hr

Više o Sporazumu o suradnji