MARKER

Marker

Pogodnost:

  • popust od 50% na redovnu cijenu za pohađanje seminara u organizaciji Markera

Kontakt: 098/724-367

Marker, obrt za informatiku i dizajn, partner u projektu HOK Zajednička nabava, pruža usluge osposobljavanja i jačanja kompetencija rukovodnog i prodajnog osoblja, pomoć pri odabiru kadrova pri novom zapošljavanju, kao i edukaciju poslodavaca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu i zaštitu okoliša teorganizira usavršavanja iz javne nabave. Predavači na edukacijama u organizaciji Markera su vrhunski stručnjaci koji kroz jezgrovite prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima te interakciju s polaznicima osiguravaju kvalitetno i jasno tumačenje materije.

Organiziraju i predavanja i konzultantsku usluge za implementaciju Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

www.edukacije.eu

www.znr.hr

Više o Sporazumu o suradnji