HAK USLUGE D.O.O.

HAK

Pogodnost:

  • popust od 10 % na model - Brza pomoć u RH
  • popust od 10 % na model – Jamstvo mobilnosti u RH
  • popust od 5 % na model – Jamstvo mobilnosti u EU

Kontakt: asistencija@hak.hr
01 6611 706

HRVATSKI AUTOKLUB (HAK) je udruga građana osnovana još daleke 1906. g., kojoj je temeljni cilj djelovanja sveobuhvatna briga o članovima i vozačima koji prometuju na cestama Republike Hrvatske u segmentu pomoći na cesti i garancije mobilnosti te informiranje o stanju prometa na cestama putem suvremeno opremljenog kontaktnog centra te njegovih iskusnih, educiranih i kvalificiranih djelatnika dostupnih 24 sata dnevno, sve dane u godini.

HAK-USLUGE d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Hrvatskog autokluba. Društvo je osnovano 1997. godine s ciljem proširenja usluga i proizvoda koje HAK u vidu pogodnosti nudi svojim članovima te da ponudi predmetne usluge tvrtkama i nečlanovima.

HAK-USLUGE d.o.o. nude organizaciju različitih vrsta usluga iz segmenta usluga pomoći na cesti i jamstva mobilnosti, ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu.

HAK asistencija je namijenjena poduzetnicima (tvrtkama, obrtnicima i organizacijama). Kreirana je na osnovi prepoznatih potreba postojećih korisnika, a u ponudi su tri osnovna, standardna modela osmišljena na osnovu dosadašnjeg vlastitog iskustva stjecanog godinama. Članovima Hrvatske obrtničke komore HAK asistencija kao partner u projektu HOK Zajednička nabava nudi popust na navedene modele usluga.

www.hak.hr
asistencija.hak.hr

Više o Sporazumu o suradnji i modelima pogodnosti