DISKURS

DISKURS

Pogodnost:

Popust od 15% na redovne cijene usluga agencije Diskurs iz područja tržišnih komunikacija te promocije, a koje uključuju:

 • Kreativni koncept i dizajn/idejno i izvedbeno rješenje
  • vizualnog identiteta obrta/proizvoda/usluge npr. znak, logotip, ambalaža…
  • primarnih sredstava komunikacije obrta npr. vizitka, memorandum, kuverta, žig, posjetnica…
  • tržišnih sredstava komunikacije obrta/proizvoda/usluge npr. TV spot, radijski spot, tiskani oglas, materijali na mjestu prodaje – letak, katalog, promo materijali…
  • web stranice/web banneri
 • Stvaranje i upravljanje sadržajem na digitalnim kanalima komunikacije/društvenim mrežama
 • Organizacija i realizacija promo aktivnosti i događanja (eventi)

Kontakt: diskurs@diskurs.hr, 098/220 686

www.diskurs.hr

Diskurs, agencija za tržišne komunikacije i usluge, okuplja stručnjake za tržišne komunikacije koji svojim znanjem i iskustvom pridonose razvoju, rastu i prepoznatljivosti proizvoda i usluga domaćih i inozemnih klijenata. Zajedno sa svojim klijentima, Diskurs kreira cjelovita komunikacijska rješenja kao integralni dio njihova uspješnog poslovanja.

Više o Sporazumu o suradnji