CRODUX

CRODUX

Pogodnost:

  • popust po svakoj litri kupljenog goriva uz predočenje identifikacijske kartice;
  • popust se odobrava na sve vrste goriva uključujući i autoplin;
  • popust na plin u bocama na Crodux-ovim benzinskim servisima na kojima se obavlja prodaja plina u bocama za kućanstvo i viljuškare (propan-butan)
  • način plaćanja: Amex, Dainers, Master, Maestro, Visa i gotovina 

Kontakt: kupci@crodux-derivati.hr

  • popust na opskrbu prirodnim plinom na temelju izrađene konkretne ponude

Kontakt: opskrba.plin@crodux-plin.hr

  • popust na ukapljeni naftni plin (UNP) sukladno prodanim količinama i načinu plaćanja, a nakon sklapanja individualnog ugovora

1. UNP u bocama
2. UNP mix (isporuka u spremnik)
3. UNP - auto plin (isporuka na postaju za opskrbu vozila s auto plinom)

*valuta plaćanja, dodatni količinski rabat i paritet definirati će se individualno,
ovisno o bonitetu i prodanim količinama UNP-a

Kontakt: katarina.lacen@crodux-plin.hr

  • popust na isporuku električne energije po najpovoljnijim uvjetima uz mogućnost uštede do 15 %

Kontakt: struja@crodux-energy.hr

Crodux derivati dva d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, koje se bavi maloprodajom i veleprodajom naftnih derivata i plinova na području Republike Hrvatske. Društvu je 19.12.2013.g. pripojeno trgovačko društvo Crodux derivati d.o.o. Crodux derivati dva d.o.o. trenutno u svojoj mreži ima 87 benzinska servisa te zapošljava oko 800 ljudi diljem Republike Hrvatske. Jedina je naftna kompanija na domaćem tržištu u 100% hrvatskom vlasništvu.

www.crodux-derivati.hr

Više o Sporazumu o suradnji