HOK Zajednička nabava

Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta  HOK Zajednička nabava  nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značaje uštede u poslovanju.

Namjera je u projekt HOK Zajednička nabava uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora, bitne članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

E-mail adresa za upite članstva i prijedloge za suradnju s novim partnerima: hok.zna@hok.hr 

Telefoni: 01 4806 635, 4806 653, 4806 639, 4806 670 

Popis partnera u nastavku:

Marker

MARKER

Pogodnost:

 • popust od 50% na redovnu cijenu za pohađanje seminara u organizaciji Markera

Kontakt: 098/724-367

SERVER MARK D.O.O.

SERVER MARK D.O.O.

Pogodnost:

 • popust od 15 % na kontrolne vage
 • popust od 15 % na trgovačke vage
 • popust od 15 % na vage brojalice
 • popust od 15 % na SharpX dijamantne oštrače noževa
 • popust od 15 % na vage etiketirke osim modela modela SM-120 Linerless na koji se odobrava popust od 20 %
 • popust od 10 % na platformske vage
 • popust od 5 % na strojeve za zamatanje-vaganje-etiketiranje
 • popust od 5 % na fiskalne vage/kase (uključen software za fiskalizaciju)
 • popust od 10 % na uslugu baždarenja do tri vage, a iznad tri vage 15 %
 • popust od 10 % na usluge servisa

Napomena: iz pogodnosti se isključuju obrti koji se bave servisom i prodajom vaga

Kontakt: 01 3860 048

BOXES

BOXES

Pogodnost:

 • popust od 20 % na redovnu cijenu za kolektivnu nabavu sezonskih proizvoda – tvrtka odobrava neto sezonsku cijenu na paletne isporuke
  Napomena: za kolektivnu nabavu potreban je minimalan broj od 20 – 30 članica čija će se narudžba zajednički obraditi. Kolektivna nabava podrazumijeva minimalno paletne narudžbe / članice naručuju minimalno kutije tj. transportno pakiranje
 • popust od 5 % na redovne netto cijene za pojedinačnu nabavu članova
 • popust od 5 % - cassa sconto za avansne uplate

Za narudžbe proizvoda koji su na skladištu vrijede ugovoreni uvjeti sa HOK-om dok za narudžbe asortimana u dolasku vrijede dodatni popusti.

Kontakt: info@boxes.hr
01 5005 835