Sloboda kretanja ljudi

Slobodno kretanje radnika predstavlja jednu od četiri temeljne slobode na kojima se temelji izgradnja jedinstvenog tržišta Europske unije, time da postoje odredbe u temeljnim ugovorima EU koje obvezuju države članice na uklanjanje ograničenja za zapošljavanje državljana iz drugih država članica, ali ne i iz država nečlanica.

radnas

Usvojeno je više propisa EU kojima je definirano slobodno kretanje radnika, prenosivost istog u druge države Europske unije, što uključuje i osiguranje prava članova obitelji radnika. Unatoč činjenici da je uspostavljena učinkovita sudska zaštita navedenog prava, relativno se malo državljana EU odlučuje za rad u nekoj drugoj državi članici, što ima negativne posljedice na regionalni razvoj, produktivnost te globalnu konkurentnost.

Unatoč toga, razvijen je institut prijelaznih razdoblja, koji u osnovi predstavlja privremenu neprimjenu propisa u svezi slobode kretanja radnika, time da isti nije reguliran temeljnim ugovorima EU, već je rezultat pristupnih pregovora što je definirano u ugovoru o pristupanju s određenom državom.

Uvjeti boravaka tijekom zaposlenja u EU

Svi radnici u Europskoj uniji ostvaruju pravo na zaposlenje u drugoj državi članici, što uključuje i pravo na jednako postupanje.

Zaštita zdravlja ljudi u EU

Zdravlje predstavlja jedan od temeljnih prioriteta za građane Europske unije, odnosno jednu od glavnih odgovornosti državnih vlasti u državama članicama EU. 

Mirovinsko osiguranje

Stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, došlo je do zamjene postojećih dvostranih ugovora o socijalnom osiguranju s Uredbama EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. 

Ostvarivanje prava na isplatu naknade za vrijeme nezaposlenosti

Radi ostvarivanja prava za isplatu naknade za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj (ili u nekoj drugoj državi članici Europske unije) uzima se u obzir vrijeme koje je osoba provela na radu u bilo kojoj državi članici Europske unije uključujući i Republiku Hrvatsku.