Slobodno kretanja kapitala

Ovo poglavlje obuhvaća propise iz područja poput ulaganja, investicijskih fondova, kredita, depozita, osiguranja i prijenosa imovine. Poglavlje se odnosi i na tekuća plaćanja te borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

financije

Od 1. siječnja 2011. nastupila je potpuna liberalizacija kapitalnih transakcija. Omogućeno je, primjerice, otvaranje računa u inozemstvu, odobravanje kredita nerezidentima te unošenje i iznošenje gotovog novca iz zemlje bez ograničenja.

Hrvatski građani i poduzetnici moći će bez ograničenja poslovati s financijskim institucijama iz ostalih zemalja Unije.
Financijske institucije moraju potpuno transparentno informirati građane o cijeni usluge, rokovima izvršavanja plaćanja, korištenim tečajevima stranih valuta, naknadama i kamatama, a propisane informacije moraju građanima dostavljati besplatno.

Državljani Europske unije već dvije godine mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj uz iste procedure kao i hrvatski državljani pa članstvo u Uniji neće ništa promijeniti.

Uz slobodu kretanja kapitala ova sloboda obuhvaća usluge platnog prometa i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Sloboda kretanja kapitala potiče ostale slobode unutarnjeg tržišta EU – slobodno kretanje roba, osoba i usluga.

Slobodno kretanje kapitala u području nekretnina ne odnosi se na šume i šumsko zemljište u državnom vlasništvu, javno vodno dobro, male povremeno nastanjene i nenastanjene otoke i nekretnine na njima u vlasništvu Hrvatske, županije, grada u općine, javne ceste, pomorska dobra i morske luke, a što je uređeno posebnim zakonima.

Treba imati na umu da je zbog nerazvijenosti hrvatskih poljoprivrednih područja, Hrvatskoj odobreno sedmogodišnje razdoblje s rokom produljenja od još tri, u kojem se treba osnažiti i razviti poljoprivredno zemljište, te bi se na taj način izbjegli poremećaji izazvani velikim interesima stranaca za kupnju ovakvih zemljišta.

Slobodno pružanje usluga

Slobodno pružanje usluga omogućuje poslovnim subjektima (obrtima) koji u nekoj od država članica pružaju usluge da na privremenoj osnovi ponude svoje usluge u drugim državama članicama EU a da se u njima poslovno ne nastanjuju. 

Sigurnost proizvoda

Sigurnost proizvoda pitanje je od iznimne važnosti kako u državama članicama Europske unije, tako i u Republici Hrvatskoj.

Sigurnost hrane

Temeljna odredba Zakona o hrani koja najviše utječe na sustav kontrole sigurnosti hrane jest obveza uvođenja sustava samokontrole utemeljene na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (engl. Hazard Analysis and Critical Control Point: u daljnjem tekstu HACCP). 

Slobodno kretanje roba

Slobodno kretanja roba jedna je od temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta, zahvaljujući kojoj će se hrvatski proizvodi naći na europskom tržištu bez prepreka.