Strukturni i Kohezijski fond

strukturni_fondovi_logo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je internetski portal o EU fondovima i mogućnostima njihova korištenja, na elektroničkoj adresi www.strukturnifondovi.hr

Na portalu zainteresirani se mogu informirati o tome kako doći do sredstava iz fondova EU, prikupiti informacije o otvorenim natječajima i provjeriti kako su 'eurobirokrati' tretirali dosadašnje projekte. Na portalu su objedinjene informacije svih hrvatskih institucija uključenih u povlačenje sredstava iz EU fondova.

Posjetitelji portala mogu provjeriti mogu li se projekti koje namjeravaju ostvariti uz pomoć sredstava iz EU fondova uopće kandidirati za sufinanciranje iz Unijinih fondova te pronaći natječaje na kojima mogu sudjelovati. Na raspolaganju im je i niz korisnih savjeta te pomoć za sve faze pripreme projekata kako bi mogli kandidirati za sufinanciranje iz EU fondova.

utorak, 26.11.2013. 12:44   Strukturni i Kohezijski fond

Strukturni fondovi

Operativni programi 2007. - 2013.

U okviru operativnih programa Promet, Zaštita okoliša, Regionalna konkurentnost i Razvoj ljudskih potencijala, u programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine financirat će se projekti za sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda EU.