O programima EU

Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije. To su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a. 

eu funds

Međutim, neki su programi EU-a otvoreni zemljama u procesu pristupanja Europskoj uniji. Kao takvi, smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno sredstava upoznavanja država kandidatkinja s politikama i metodama rada Europske unije.

Sudjelovanje Hrvatske u programima EU-a

Temelj za sudjelovanje Hrvatske u programima EU-a čini Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice (Službeni glasnik Europske unije, L 192/2005 od 22. srpnja 2005.)

Programi EU-a u kojima trenutno sudjeluje Hrvatska

 • Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007. - 2013.) - FP7
 • Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
 • Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)
 • Program Kultura 2007. - 2013.
 • Europa za građane
 • MEDIA 2007.
 • Progress
 • Tempus
 • Erasmus Mundus
 • Program za cjeloživotno učenje - LLP
 • Program ´Mladi na djelu´
 • Aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013.
 • Marco Polo II
 • Fiscalis 2013.
 • Carine 2013.

Pregled Fondova

IPA program, Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance) novi je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD:

IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija

IPA II - prekogranična suradnja

IPA III - regionalni razvoj

IPA IV - razvoj ljudskih potencijala

IPA V - ruralni razvoj

Višekorisnička IPA

Strukturni fondovi

- Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),

- Europski socijalni fond (ESF),

- Kohezijski fond, 

- WBIF*

Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu pokrenut je u prosincu 2009. godine kao zajednička inicijativa Europske komisije zajedno s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB), Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskom investicijskom bankom (EIB), a inicijativa je podržana od strane Vijeća Europe. Radi se o inovativnoj financijskoj inicijativi koja ujedinjuje bespovratna sredstva u svrhu usmjeravanja zajmova za financiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.