Aktualni natječaji

zgztgz

Pratite aktualne natječaje za sredstva iz EU fondova.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23. 12. 2013. do 21. 02. 2014.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 3.500.000,00 €

Eu sufinanciranje projekta: min. 1% do max. 60%

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: Hrvatska 
Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam 
Datum otvaranja natječaja: 04. 12. 2013.
Rok za prijavu: 03. 02. 2014.
Iznosi sredstava €: 10.500.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Poduzetnički inkubatori 

Cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa - U NAJAVI

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: najava
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i komunikacijske tehnologije
Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Min. potpora: 20.000,00 €
Max. potpora: 100.000,00 €

EFRR- Kapacitet za istraživanje zaliha infrastrukturnih projekata

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada dokumentacija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)
  • Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni, itd.).

Prihvatljivi korisnici:

  • javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstveno- tehnološki parkovi.

EFRR – Poslovna infrastruktura

Prihvatljive vrste ulaganja:

Izgradnja i dogradnja:

1. Javne poslovne infrastrukture kojom se privlači poduzetnike, osobito MSP, i koja doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
2. Javne turističke infrastrukture – osobito one kojom se pridonosi produljivanje turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta

Prihvatljivi korisnici: javna tijela, institucije poduzeća, neprofitne organizacije, turističke zajednice i udruženja.

EFRR - IKT i poslovni procesi

Prihvatljive vrste ulaganja:
- Analiza postojećih poslovnih procesa i cjelovita IKT rješenja za integriranje poslovanja
- IKT rješenja namijenjena uspostavljanju procesa (npr. upravljanje opskrbnim lancem i odnosima s klijentima)
- Izobrazba djelatnika za rad s novim IKT sustavima
- Širokopojasna rješenja kao što su e-učenje i e-poslovanje
- Oprema i softverska rješenja.
Prihvatljivi korisnici: mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om).

EFRR – Konkurentnost MSP: proizvodnja i turizam

Prihvatljive vrste ulaganja:
Modernizacija proizvodnje
- Izgradnja novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
- Uvođenje inovativnih tehnologija i razvoj novih proizvoda
- Smanjenje potrošnje energije i sirovina
Održivi turizam
- Izgradnja, uređenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, posebice malih i srednje velikih hotela
- Razvoj dodatne turističke ponude i kvalitete usluga
- Jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa.
Prihvatljivi korisnici: mala i srednja poduzeća (MS) u prihvatljivim djelatnostima definiranim NKD-om.

Build Up Skills 2013 – kvalifikacije i programi osposobljavanja (stup II) (CIP-IEE-PROMO-BWI)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska, Makedonija
Tema/sektor: Okoliš, Energija
Datum otvaranja natječaja: 20.12.2012.
Rok za prijavu: 28.11.2013.
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove
Partneri: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove

Program za cjeloživotno učenje (EAC/S07/12)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje
Datum otvaranja natječaja: 03.08.2013.
Iznosi sredstava €: 6.970.000
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe, Osnovne škole, Srednje škole