Natječaji za sredstva EU

Aktualni natječaji

zgztgz

Pratite aktualne natječaje za sredstva iz EU fondova.

Strukturni i Kohezijski fond

strukturni_fondovi_logo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je internetski portal o EU fondovima i mogućnostima njihova korištenja, na elektroničkoj adresi www.strukturnifondovi.hr

HOK u EU projektima

projekt

U nastavku su projekti u kojima izravno ili neizravno sudjeluje Hrvatska obrtnička komora.

O programima EU

Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije. To su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a. 

Mogućnost financiranja iz EU fondova

Europsko vijeće postiglo je dogovor o idućem višegodišnjem financijskom okviru koji definira proračunske prioritete EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Bespovratna sredstva

Shema dodjele bespovratnih sredstava, tzv. grant shema definira područje financiranja, ciljeve i opseg pomoći koja se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, a promiče određenu politiku iz pravne stečevine Europske unije i pridonosi općem interesu Europske unije i zemlje korisnice.