Uvjeti poslovanja u Norveškoj

Norveška je članica Schengenskog prostora te se primjenjuje velik dio propisa EU (socijalna politika, zaštita potrošača, okoliš i dr.) ali ne i porezni propisi. 

norveg

Norveška nije članica EU ali Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EEA) osiguran je slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. Norveška je članica Schengenskog prostora te se primjenjuje velik dio propisa EU (socijalna politika, zaštita potrošača, okoliš i dr.) ali ne i porezni propisi. Tako je područje poljoprivrede i ribarstva isključeno iz EU sporazuma. Ujedno Norveška nije u carinskoj uniji s EU i uvoz sve robe podliježe carinskoj proceduri (na neke se primjenjuju uvozna davanja http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=279236&epslanguage=en

Zbog činjenice da ima pristup zajedničkom tržištu EU, Norveška i druge dvije države imaju i odgovarajuće financijske obveze putem dva financijska mehanizma - Norway i EEA Grants.

 

Kako poslovati u Norveškoj?

- Slično EU državama, ali uz određene razlike!

- Carinska procedura (EEA, Schengen)

- Stroga kontrola primjene propisa! (min. plaća u nekim granama, uvjeti rada, porezi/davanja, kontrola sindikata)

- Savjetodavna pomoć lokalnih konzultantskih firmi (skupe, ali jeftinije od pogreški)

- Voditi računa o ispravnoj kalkulaciji troškova (troškovi plaće, smještaja, prehrane puno viši od ostalih zemalja)

- Nakon početne prilagodbe te stjecanja povjerenja norveških partnera i referenci, veliki su izgledi za dugoročno poslovanje na norveškom tržištu.

 

Prijava radnika i izaslani radnici

- u Norvešku se može ući s osobnom iskaznicom, no za otvaranje bankovnog računa i neke druge prijave potrebna je putovnica,

- Hrvatski državljani kao i ostali državljani EU ne trebaju dozvolu boravka i rada,

- EU radnici se trebaju registrirati u policiji, zatražiti nacionalni identifikacijski broj i poreznu karticu, više informacije može se naći na web stranici Ureda za useljenike - Norveška kratica U Dl https://www.udi.no/en/

- Norveška primjenjuje EU direktivu o izaslanim radnicima, a detaljnije o izaslanim radnicima moguće je naći na web stranici Norveške inspekcije rada:

http://www.arbeidstilsvnet.no/fakta.html?tid=78515

 

Porezne obveze

Obrtnici koji obavljaju poslove u Norveškoj ulaze u porezni sustav Norveške i na njih se primjenjuju norveški propisi.

Obrtnici koji privremeno obavljaju poslove u Norveškoj imaju sljedeće obveze:

1) Ugovori i podugovori koji su dodijeljeni stranom poduzeću moraju se prijaviti Središnjem državnom uredu za strane porezne poslove -Central Office for Foreign Tax Affairs (također su strani poduzetnici dužni prijaviti svoje zaposlenike).

2) Strana poduzeća koja imaju promet koji podliježe oporezivanju u Norveškoj, mora se upisati u Upisnik poreza na dodanu vrijednost - PDV Registar (Value Added Tax Register)

3) Postoji i zakonska obveza da se pripreme svi računi i provede revizija za poslovanje poduzeća.

Pitanje oporezivanja plaća izaslanih radnika regulirano je putem elektronske

porezne Kartice koju mora imati svaki zaposlenik u Norveškoj.

Više na web stranici: http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-tax/Foreign-employees/