Uvjeti poslovanja - pružanje usluga u Sloveniji

Obavljanje posla u Sloveniji i primjena postupaka prekograničnog / privremenog pružanja usluga u nekoliko koraka.

Slovenija

Korak 1: Zahtjev s potrebnim dokumentima dostaviti nadležnom tijelu

U slučaju reguliranih profesija, prije početka povremenog posla u Sloveniji, mora se poslati pisani zahtjev nadležnom tijelu na za to propisanom obrascu.
U skladu sa slovenskim zakonodavstvom, mora se definirati zanimanje koje se želi obavljati u svom zahtjevu. Ako profesija nije regulirana u Hrvatskoj, mora se priložiti dokument koji dokazujete da ste obavljali tu profesiju najmanje dvije godine prije svoje aplikacije. Ako je struka koja želite obavljati regulirana u Hrvatskoj, morate dokazati da u Hrvatskoj ispunjavate sve propisane uvjete.

Dokumenti koje trebate priložiti su navedeni u prijavnici, međutim, oni se mogu razlikovati u zahtjevima nadležnog tijela koje obavlja postupak za svaku pojedinu profesiju.
Lista reguliranih profesija i nadležno tijelo kojem se zahtjev upućuje su u prilogu.

Korak 2: Dobivanje odobrenja od nadležnog tijela ili dopunjavanje zahtjeva
Nadležno tijelo mora Vas obavijestiti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva i dostavljenih svih dokumenta .

Ako ispunjavate sve uvjete, nadležno tijelo donosi rješenje o priznavanju stručnih kvalifikacija. Ako ne ispunjavate uvjete, tijelo mora vas obavijestiti o razlozima kašnjenja istih.

Ukoliko nema odgovora od nadležnog tijela u roku od mjesec dana od podnošenja prijave, smatra se da možete početi prakticirati svoju profesiju u Sloveniji na privremenoj osnovi.

Ukoliko nadležno tijelo ocijeni da vaša stručna sprema treba daljnje provjere obavještava Vas o tome, te imate mjesec dana za dopunu.
Cijela procedura prijave mora biti završena u roku od tri mjeseca.

Korak 3: Poslati zahtjev na Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije

Prije početka rada (najmanje jedan dan prije), morate prijaviti svoj dolazak i obavljanje usluga na teritoriju Slovenije na zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije na propisanom obrascu TUJ 5A

Sve detaljnije informacije mogu se pronaći na adresi: http://www.mddsz.gov.si/en/

Provjerite eventualne dodatne uvjete s partnerom u Sloveniji!