Uvjeti poslovanja - pružanje usluga u Njemačkoj

Prvi korak kod prekograničnog pružanja usluga u SR Njemačkoj je podnošenje prijave o pružanju prekograničnih usluga sukladno Direktivi 2005/36/EC o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija pri nadležnoj Obrtničkoj komori prema mjestu pružanja usluga.

Njemačka

Državljanima EU i Švicarske dozvoljeno je prekogranično pružanje usluga, ako su u svojoj zemlji ovlašteni obavljati djelatnosti koje su usporedive s obrtničkim djelatnostima.

Uz prijavu za prekogranično pružanje usluga prilaže se:

  • Dokaz o državljanstvu
  • Izvadak iz Obrtnog registra (OR) - EU Potvrda
  • Potvrda o stečenoj izobrazbi
  • Potvrda nacionalne službe u zemlji porijekla,

Ovjereni službeni izvadak iz Obrtnog registra izdaju nadležna registarska tijela - Uredi državne uprave u županijama i njihove ispostave te Ured Grada Zagreba (popis), uz upravnu pristojbu od 40,00 kuna koja se naplaćuje u biljezima. Dokaz o državljanstvu je jedan od dokumenata: osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu.

a) Slobodne/neregulirane djelatnosti u SR Njemačkoj za koje nema obveze prijavljivanja pružanja usluga

Link na neregulirane djelatnosti: Privitak B1/B2
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b_199.html

b) Regulirane djelatnosti u SR Njemačkoj, gdje je za navedena zanimanja potrebno obvezno ishoditi dozvolu prema privitku A u Zakonu o obrtu:

(Link na privitak A HwO:
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_198.html )

Za regulirane profesije potrebna je pismena prijava kod prvog pružanja usluga pri nadležnoj Obrtničkoj komori prema mjestu prvotnog pružanja usluga.

Obrtnička komora izdaje, nakon zaprimanja prijave o pružanju usluge, potvrdu o podnesenoj prijavi pružanja usluge, troškovi su 25 do 35 Eura.

Potvrda vrijedi godinu dana u cijeloj SR Njemačkoj, s time da se nakon isteka iste prijava mora ponoviti (takozvani nastavak prijave). Postupak ponovne prijave se ne naplaćuje.

Navedeni prilozi trebaju biti prevedeni na njemački jezik.

Link na popis njemačkih obrtničkih komora:
http://www.handwerkskammer.de/

Link na formular za prijavu prekograničnog pružanja usluga:
http://www.hwkno.de/viewDocument?onr=76&id=13243 

Link na formular za produženje prijave prekograničnog pružanja usluga:
Formular: http://www.hwkno.de/viewDocument?onr=76&id=13520 

Ukoliko zemlja porijekla za obavljanje djelatnosti ne zahtjeva određenu kvalifikaciju ili izobrazbu, utoliko se djelatnost može prekogranično pružati, uz uvjet da je obavljana najmanje 2 godine u zemlji porijekla.

U zdravstvenim zanimanjima prema privitku A HwO broj 33 do 37 (optičar, akustičar za slušne aparate, ortopedski tehničar, ortopedski cipelar, zubni tehničar) i u dimnjačarstvu, obrtnička komora može provesti ispitivanje stručnosti.

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Uvjeti prekograničnog pružanja usluga u SR Njemačkoj.

Provjerite eventualne dodatne uvjete s partnerom u SR Njemačkoj!

Od Nove godine u Njemačkoj se primjenjuje nova minimalna satnica od 8,84 €. Također, od istog datuma nove prijave o upućivanju radnika će biti obvezno unostiti putem web stranica njemačke carine:

 https://www.meldeportal-mindestlohn.de