Alternativno rješavanje sporova

Hrvatska obrtnička komora uspostavila je suradnju s RH-SOLVIT centrom pri Ministarstvu gospodarstva i EU SOLVIT centrima zemalja članica.

solvit

Suradnja se bazira na kontaktima u pronalasku rješenja, ukoliko se utvrdi da se zaista radi o nepravilnoj primjeni zakonodavstva unutarnjeg tržišta EU. Kontaktna točka za proizvode (Product Contact Point ili skraćeno PCP pri MINGO) osniva se u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 764/2008.

Tako će na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnoga tijela i iz druge kontaktne točke države članice za proizvod ili uslugu biti u mogućnosti davati potrebne informacije.

Europska on-line mreža SOLVIT stoji na raspolaganju svakom poduzetniku i građaninu Europske unije za pomoć u rješavanju problema na unutrašnjem tržištu EU. Usluga je besplatna, a SOLVIT pomaže konkretnim savjetima, kontaktima i korisnim informacijama. Rješavaju se problemi zbog neprikladne primjene prava koja uređuju unutarnje tržište EU, te problemi građana i poduzetnici koji su naišli na poteškoće pri provođenju svojih prava u drugoj državi članici i brže rješavaju sporove.

U Europskoj zajednici djeluje 30 SOLVIT centara.

Pitanja koja će se pritom rješavati postulati su Europske Unije:

1. SLOBODA KRETANJA LJUDI
2. ZAŠTITA ZDRAVLJA
3. SLOBODA POSLOVANJA, KRETANJA, KAPITALA, ROBA I USLUGA
4. ZAŠTITA OKOLIŠA

(priznavanje kvalifikacija i diploma, stavljanje proizvoda na tržište, vozačke dozvole, javna nabava, pristup obrazovanju, socijalno osiguranje, usluge na tržištu, porezi, pravo zaposlenja, sloboda kretanja kapitala i plaćanja).

ec.europa.eu/solvit