Kako poslovati s članicama EU

EUGO

EUGO network je internetski portal Europske komisije koji najednom mjestu okuplja mrežu JEDINSTVENIH KONTAKTNIH TOČAKA (PSC-Points of Single Contact) svih država članica (osnivanje Jedinstvene kontaktne točke je jedna od obveza Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu, i kao takva obvezna je za svaku državu članicu EU). Više nisu potrebna obilaženja različitih nadležnih tijela već se većina informacija i procedura mogu u svakoj EU državi obaviti i dobiti kontaktiranjem Jedinstvene kontaktne točke. Jedinstvene kontaktne točke omogućuju i pomažu zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da:
- pronađu informacije o propisima, pravilima i formalnostima koje se primjenjuju na određenu poslovnu aktivnost,
- obave administrativne procedure online (slanjem potrebnih obrazaca i ostalih dokumenata elektronskim putem),
- dobiju odgovore na praktična pitanja kao što su: koje dozvole, izjave, odobrenja su potrebna kako bi se započeo posao u određenoj državi članici EU, što se treba učiniti ukoliko se želi obavljati posao na povremenoj osnovi, kome sc podnosi zahtjev za dozvolom, koje tijelo je nadležno za rješavanje zahtjeva, treba li se plaćati pristojba, koliko postupak traje, stoje potrebno učiniti za otvaranje npr. restorana ili trgovine itd.

Uvjeti poslovanja u EU

Ako se želite baviti svojom djelatnosti u drugoj državi članici privremeno, pružanjem usluga, pravila koja vrijede su fleksibilnija nego da se želite poslovno nastaniti na trajnoj osnovi. U pojedinim slučajeva ne morate tražiti odobrenje za svoje kvalifikacije i možete odmah obavljati svoju djelatnost.

Alternativno rješavanje sporova

Hrvatska obrtnička komora uspostavila je suradnju s RH-SOLVIT centrom pri Ministarstvu gospodarstva i EU SOLVIT centrima zemalja članica.