EU projekti

1
2

Već niz godina Hrvatska obrtnička komora razvija i provodi projekte s inozemnim i domaćim partnerima koji su financirani iz različitih europskih fondova. Radi potpore obrtnicima u privlačenju sredstava iz EU fondova, Hrvatska obrtnička komora osposobila je regionalne savjetnike koji će pomagati obrtnicima u prepoznavanju mogućnosti za korištenje ovih sredstava. Osim toga, Hrvatska obrtnička komora važan je dionik i predstavnik obrtništva na nacionalnoj i lokalnoj razini te sudjeluje u planiranju gospodarskog razvoja i prepoznavanju potreba poslovnog sektora.

U sklopu Programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013 Hrvatska obrtnička komora uključena je u prekogranični projekt IR-OVE, Inovativna prekogranična regija – obnovljivi izvori energije, koji se provodi u partnerstvu s Ekonomskim institutom iz Maribora, TECHPO Krško, Območna obrtno-podjetniška zbornicom Šmarje pri Jelšah, Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Međimurskom energetskom agencijom MENEA i Ženskim poduzetničkim centrom iz Samobora.

Unutar programa IPA komponenta IIIc, razvijen je projekt Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrtnika korištenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije koji provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta, a namijenjen je razvoju IT usluga za obrtnike, kroz koji će se unaprijediti komunikacija i informiranje obrtnika.
 Cilj projekta je povećanje kvalitete usluga koje Hrvatska obrtnička komora pruža svojim članovima, kako bi obrtništvo postalo konkurentan, inovativan i na znanju utemeljen sektor koji značajno doprinosi ekonomskom rastu i zaposlenosti u Hrvatskoj, uvođenjem novih usluga za obrtnike u cilju omogućavanja pristupa adekvatnim i promptnim, prvenstveno poslovnim informacijama korištenjem informacijsko-telekomunikacijske tehnologije.

ldv
leo

Program cjeloživotnog učenja, potprogram Leonardo da Vinci koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije (http://www.mobilnost.hr) usmjeren je na strukovno obrazovanje te potiče organizaciju praktične nastave u obrtničkim radnjama i omogućava stručno usavršavanje obrtnika. U veljači 2013. godine stručni suradnici za strukovno obrazovanje Hrvatske obrtničke komore bili su u Njemačkoj, gdje su učili od svojih njemačkih kolega. U travnju, svibnju i lipnju obrtnici ugostiteljske struke odlaze na usavršavanje u različite europske države, a u tijeku je priprema novih projekata, kojima bi se omogućilo usavršavanje u inozemstvu i drugim strukama koje su pokazale sličan interes, te različitih projekata suradnje s europskim institucijama radi razvoja i prijenosa dobre poslovne prakse. U ovim projektima samostalno sudjeluju obrtničke komorske asocijacije sa svih razina koje najbolje prepoznaju specifične potrebe obrtnika.

U skladu s identificiranim potrebama, planiranim natječajima i programskih dokumentima, te u suradnji s domaćim i inozemnim partnerima, Hrvatska obrtnička komora radi na izradi baze projekata koja se redovito nadopunjava i ažurira.