Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Projekti odjela za gospodarstvo
  • SMEPASS II Promocija i pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetniš...

SMEPASS II - Promocija i pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu (2013. - 2015.)

Cilj projekta je povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj pružanjem usluga poslovnog savjetovanja. 

SMEPASS IIRiječ je o nastavku projekta financiranog sredstvima Europske unije, koji će trajati dvije godine.

Projekt se sastoji od 3 komponente:

  1. Podizanje svijesti putem medijskih kampanji i seminara o pružanju savjetodavnih usluga te E4E usluga
  2. Pružanje savjetodavnih usluga
  3. Priprema projektnih prijedloga za financiranje iz Strukturnih fondova (10 MSP-a)

Pružanje savjetodavnih usluga bit će besplatno i usmjereno na područje sustava upravljanja kvalitetom, razvoja marketinga/proizvoda te priprema za financiranje programa iz Strukturnih fondova.

Ta područja prepoznata su kao ključna područja za povećanje konkuretnosti subjekata malog gospodarstva u Hrvatskoj. Uz to, bit će organizirane promotivne kampanje, radionice te će se pripremiti razni promotivni materijali kojima će se promicati Obrazovanje za poduzetnike (E4E).

Projekt će biti usmjeren na subjekte malog gospodarstva s posebnim naglaskom na one regije koje zaostaju u razvoju. Odabir poduzeća koja će primati usluge temeljit će se na rezultatima dobivenim javnim pozivom za iskaz interesa koji će biti objavljeni u prosincu 2013., lipnju i studenome 2014. godine. Nakon svakog poziva odabrat će se 50-ak poduzeća koja će primiti savjetodavne usluge.

Savjetodavne usluge će pružati uglavnom lokalni stručnjaci koji će biti odabrani na temelju zahtjevnog selekcijskog procesa i to nakon objave poziva za odabir stručnjaka na mrežnim stranicama Projekta te svih ostalih institucija koje kao partneri sudjeluju na projektu.

Javni pozivi za iskaz interesa bit će popraćeni promotivnim kampanjama i objavljeni u vodećim medijima (uključujući TV i radio spotove), kao i PR aktivnostima kako bi što veći broj malih i srednjih poduzeća bio upoznat s mogućnošću pružanja savjetodavnih usluga te kako bi ih privukao kao potencijalne klijente.

Izravni korisnici ovog Projekta su Ministarstvo poduzetništva i obrta (koje je i glavni partner u provedbi Projekta) te 160 odabranih subjekata malog gospodarstva.
Tijekom čitavog procesa provedbe Projekt će surađivati s nacionalnim i regionalnim dionicima/partnerima (županijskim obrtničkim i gospodarskim komorama i regionalnim razvojnim agencijama). 
Projekt provodi talijanska konzultantska tvrtka Eurecna u konzorciju s tvrtkom Prysma iz Španjolske te tvrtkom WYG iz UK i Hrvatske.
Sve najave vezane za projekt bit će objavljene na mrežnim stranicama www.minpo.hr, a više podataka o projektima koje sufinancira Europska unija možete pronaći na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr.

Tijekom studenoga i prosinca 2013. godine, te u svibnju i listopadu 2014. godine održat će se BESPLATNIseminari za mala i srednja poduzeća u sljedećih 9 gradova: Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb i Pula. Raspored održavanja seminara tijekom studenoga u županijskim podružnicama Hrvatske gospodarske komore u prilogu.

Besplatno poslovno savjetovanje

 Preuzimanja

Naziv datoteke
Agenda.pdf 293.18 KB
Raspored održavanja seminara_HGK.pdf 40.36 KB
smepass 2 letak a4 (5).pdf 1.38 MB

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.