Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Projekti odjela za gospodarstvo
  • Internacionalizacija MSP ova uz podršku HOK a (2017. 2018.)

Internacionalizacija MSP-ova uz podršku HOK-a (2017. - 2018.)

Projekt „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova i povećanje sposobnosti hrvatskog obrtništva za poslovanje u inozemstvu uz podršku Hrvatske obrtničke komore“

KK.03.2.1.09.0003

Projekt „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova i povećanje sposobnosti hrvatskog obrtništva za poslovanje u inozemstvu uz podršku Hrvatske obrtničke komore“ je projekt koji ima za cilj intenziviranje aktivnosti HOK-a kojima se nastoji olakšati obrtnicima i drugim malim i srednjim poduzetnicima izlazak na međunarodno tržište. To za MSP-ove znači priliku da predstave svoje proizvode i usluge na inozemnom tržištu i ostvare poslovnu suradnju s inozemnim partnerima te da se istovremeno međusobno bolje povežu, sa svrhom razvoja njihovih kapaciteta za internacionalizaciju i sudjelovanje na globalnom tržištu u što većoj mjeri.

U sklopu ovog Projekta planirano je provesti više informativnih događanja, organizirati zajedničke nastupe obrtnika i poduzetnika na međunarodnim sajmovima u inozemstvu te poslovne susrete uz popratni informativni i promidžbeni materijal. Posebno značajna aktivnost je organizacija nastupa Hrvatske kao zemlje-partnera na 50. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2017. godine, temeljem odluke Vlade RH.

Projekt se financira nepovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 100% projektno prihvatljivih troškva koji iznose 2.384.893,64 kune. Projekt je prijavljen u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“ (KK.03.2.1.09), objavljenog u skopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Ukupna vrijednost svih planiranih projektnih aktivnosti izražena budžetom Projekta iznosi 3.617.917,65 kuna.

Uključivanjem većeg broja obrtnika u projektne aktivnosti očekuje se pozitivan učinak na jačanje kapaciteta MSP-ova i poboljšanje njihove konkurentnosti na globalnom tržištu kroz očekivane rezultate Projekta:

  • povećan broj organiziranih informativnih događanja s ciljem pripreme obrtnika za internacionalizaciju te povećan broj sudionika događanja i posljedično povećan broj obrtnika uključen u internacionalizaciju
  • povećan broj organiziranih poslovnih susreta u zemlji i inozemstvu, uz povećanje broja obrtnika uključenih u poslovne susrete, što će rezultirati većim brojem poslovnih kontakata
  • povećan broj organiziranih kolektivnih nastupa na međunarodnim sajmovima s većim brojem obrtnika izlagača s ciljem predstavljanja proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu i stvaranja novih poslovnih veza
  • istaknuto predstavljanje hrvatskog obrtništva i gospodarstva kao cjeline na sajmovima koje Vlada RH svojom odlukom odabere za promoviranje kao zemlja-partner
  • izrada promidžbenog materijala o hrvatskom obrtništvu i gospodarstvu, koji će se koristiti pri organizaciji ostalih događanja
  • povećanje mogućnosti za ostvarivanje prihoda obrtnika od prodaje proizvoda ili obavljanja usluga na međunarodnom tržištu.

Internacionalizacija poslovanja za obrtnike predstavlja značajni izvor prihoda te je uvjet rasta i razvoja u dugom roku. Izvoz smanjuje ovisnost o domaćem tržištu i disperzira rizik, pa su veće šanse za dugoročni opstanak. Konkurentsku prednost ostvaruju kombinacijom kvalitete i cijene. Osobitu šansu u poslovanju sa stranim tržištima ima proizvodnja u prerađivačkim djelatnostima u kojima su obrtnici dostigli visoku razinu kvalitete. Digitalizacija poslovanja i sveprisutnost interneta rezultirali su lakšim pristupom globalnom tržištu. Svoju šansu obrtnici ostvaruju kroz specijalizaciju i tržišne niše, nastojeći doprijeti do krajnjeg kupca, bilo da se radi o širem krugu potrošača ili direktnim kupcima iz gospodarskog sektora. Internacionalizacijom mogu ostvariti značajan napredak u proizvodnji i plasiranju proizvoda veće dodane vrijednosti, dobiti bolji pristup novim tehnologijama, povezati se s većim poslovnim partnerima i time proširiti svoje tržište kao podugovarači, ali i dobiti dodatno ulaganje u marketing.

Najveći hrvatski izvozni partneri prema podacima Državnog zavoda za statistiku su Italija, Njemačka, Slovenija, BiH, Austrija i Srbija. Stoga je većina planiranih aktivnosti u ovom Projektu usmjerena na ta tržišta. Tome su pridodane zemlje poput Crne Gore, Švicarske i Makedonije, na temelju iskustva promocije obrtništva u HOK-u i kroz te aktivnosti stečenog neposrednog uvida u preferencije obrtnika, a izostavljena je Italija, koja je postavljena kao cilj za osvajanje novog tržišta. Italija predstavlja izazov za koji je potrebno sustavno pripremiti aktivnosti i provoditi ih kroz razdoblje dulje od razdoblja predviđenog za ovaj Projekt.Preuzimanja


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.