Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Slobodno kretanja kapitala

Od srpnja samo „CE“ oznaka

Proizvodi čije zahtjeve za stavljanje na tržište propisuju direktive novog pristupa, npr. građevinske proizvode, neautomatske mjerne instrumente, eksplozive za civilnu upotrebu, liftove, rekreacijska plavila, radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu, jednostavne tlačne posude, plinske aparate, igračke, niskonaponsku opremu, strojeve, osobnu zaštitnu opremu, medicinske proizvode i žičare, potrebno je označiti oznakom „CE“. Nije potrebno oznakom „CE“ označiti kemijske, farmaceutske, kozmetičke, prehrambene i dr. proizvode. Navedeni proizvodi moraju biti označen oznakom „CE“ ako se stavlja na i tržište Islanda, Norveške i Lihtenštajna.

CEOznaka sukladnosti, prije svega, služi kupcima ali i tijelima koja provode nadzor nad tržištem. Nepostojanje oznake sukladnosti na proizvodu (za koji propis propisuje označivanje) potiče sumnju da je riječ o proizvodu koji najvjerojatnije ne ispunjava sve uvjete za stavljanje na tržište.
Uz oznaku „CE“ stavlja se identifikacijski broj tijela koje je sudjelovalo u postupku ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, kao i izjava o sukladnosti. Oznaka sukladnosti mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Nije zabranjeno stavljanje i drugih oznaka na proizvod, s tim da se ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.