Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Jedinstveno EU tržište
 • Natječaji za sredstva EU

O programima EU

Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije. To su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a.

O programima EUMeđutim, neki su programi EU-a otvoreni zemljama u procesu pristupanja Europskoj uniji. Kao takvi, smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno sredstava upoznavanja država kandidatkinja s politikama i metodama rada Europske unije.

Sudjelovanje Hrvatske u programima EU-a

Temelj za sudjelovanje Hrvatske u programima EU-a čini Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice (Službeni glasnik Europske unije, L 192/2005 od 22. srpnja 2005.)

Programi EU-a u kojima trenutno sudjeluje Hrvatska

 • Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007. - 2013.) - FP7
 • Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
 • Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)
 • Program Kultura 2007. - 2013.
 • Europa za građane
 • MEDIA 2007.
 • Progress
 • Tempus
 • Erasmus Mundus
 • Program za cjeloživotno učenje - LLP
 • Program ´Mladi na djelu´
 • Aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013.
 • Marco Polo II
 • Fiscalis 2013.
 • Carine 2013.

Pregled Fondova

IPA program, Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance) novi je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD:

Strukturni fondovi

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
 • Europski socijalni fond (ESF),
 • Kohezijski fond, 
 • WBIF*

Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu pokrenut je u prosincu 2009. godine kao zajednička inicijativa Europske komisije zajedno s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB), Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskom investicijskom bankom (EIB), a inicijativa je podržana od strane Vijeća Europe. Radi se o inovativnoj financijskoj inicijativi koja ujedinjuje bespovratna sredstva u svrhu usmjeravanja zajmova za financiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.