Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Natječaji za sredstva EU

Mogućnosti financiranja iz EU fondova

Europsko vijeće postiglo je dogovor o idućem višegodišnjem financijskom okviru koji definira proračunske prioritete EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

euDogovorom na Europskom vijeću, najveći mogući izdaci Europske unije od 28 članica ograničavaju se na 959,99 milijardi eura u obvezama, što odgovara 1,0 posto bruto nacionalnog dohotka (BND) Europske unije. Kako bi se intenzivirao rast i otvaranje novih radnih mjesta, povećana su sredstva za inovacije i obrazovanje te za istraživanje. Prihvaćena je i nova inicijativa za hitno rješavanje problema nezaposlenosti mladih.

Da bi novi financijski okvir stupio na snagu u siječnju 2014. godine, treba još postići konačni dogovor s Europskim parlamentom. Ako se ovaj prijedlog usvoji, Hrvatskoj će u tom periodu biti na raspolaganju 11,7 milijardi eura.

Postpristupni fondovi

Kohezijska politika već je neko vrijeme druga financijski najznačajnija zajednička politika EU. Instrumenti kohezijske politike u Financijskoj perspektivi 2007. – 2013. generički je termin za:

erdfEUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF), kojem je cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU, uglavnom je usmjeren na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Republici Hrvatskoj će se ERDF otvoriti nakon pristupanja. Pomoć iz ovog fonda usmijerava se na statističke prostorne jedinice prema EU klasifikaciji tzv. NUTS regije.

Prema NUTS-u Hrvatska je podijeljena na dvije NUTS II regije za koje se očekuje da će najviše koristiti kategoriju intervencija iz cilja "konvergencija". Cilj "konvergencija" obuhvaća regije koje odgovaraju razini NUTS-a II i regije u kojima je BDP po glavi stanovnika ispod 75% EU prosjeka.

Za zadatak ima ubrzati približavanje najslabije razvijenih zemalja članica i regija poboljšanjem uvjeta za rast i zapošljavanje, prilagodljivost gospodarskih i društvenih promjena, razvoj inovacija i društva znanja, kroz povećanje i poboljšanje kvalitete investiranja u fizički i ljudski kapital, zaštitu i poboljšanje okoliša kao i administrativne učinkovitosti. Razina sufinanciranja je do 75% ukupnih troškova pogodnih za sufinanciranje.

esf listitemEUROPSKI SOCIJALNI FOND kojem je cilj smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama EU i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima.

KOHEZIJSKI FOND je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja. Sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 85% imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka EU i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.